Cytaty.info

2 teksty – auto­rem jest Cy­taty.in­fo.

* * *

Są myśli, wier­sze i opowiadania.

Czy war­to wpro­wadzić więcej możli­wości (ese­je, dłuższa pro­za, haiku, li­mery­ki, no­tat­ki, pry­wat­ne za­pis­ki)? Jeśli tak, co byłoby przy­dat­ne dla Was? 

dziennik
zebrał 18 fiszek • 18 listopada 2011, 22:29

* * *

Ni­niej­sze kon­to jest za­powie­dzią zmian, które za­witają do Cy­tatów.in­fo. W pos­ta­ci myśli (tym­cza­sowo) pub­li­kowa­ne będą tu­taj wpi­sy do­tyczące owych zmian z założeniem, iż w ko­men­tarzach będzie można od­na­leźć Wasze zda­nie na ich [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 22 fiszki • 13 listopada 2011, 21:04

Cytaty.info

Konto serwisowe, służy m.in. do wysyłania automatycznych wiadomości prywatnych do Użytkowników stron.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cytaty.info

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy